Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

056-293056

Email Us

namhom.ac.th@gmail.com

คำขวัญ

สิ่งแวดล้อมดี วิชาการเด่น เน้นจริยธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐิจพอเพียง

อัตลักษณ์

ยิ้มไหว้ รักไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์

ภูมิทัศน์เด่น เน้นวัฒนธรรมท้องถิ่น

Image

มาตรการป้องกัน COVID 19

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

Image

7 มาตรการเข้มงวด

+
Image

6 มาตรการเสริม

+
Image

6 มาตรการเสริม

+
Image

6 มาตรการเสริม

+

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

Image

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

น้ำหอมNEWs
ฉบับที่ 18น้ำหอมNEWs
ปีการศึกษา 2564

1298

จำนวนนักเรียน

คน

70

จำนวนบุคคลากร

คน

กิจกรรมโรงเรียน

Image

โรงเรียนห้วยน้ำหอม เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูิพลอดถลยเดชมหาราช วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

+
Image

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

+
Image

นักเรียน ชั้น ม.1-3 และคณะครู เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

+
Image

พระอาจารย์ฉกาจ วิสารโท มอบอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อต่อเติมบ้าน พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคและข้าวสารอาหารแห้งให้กับ นส.ชุติ แก้วโภคา นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

+
Image

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชุมตาบง ให้ความรู้เรื่องโทษของการพนันออนไลน์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช่รถใช้รถของนักเรียน

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

+
Image

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร จัดศูนย์การงานอาชีพ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 จ.นครสวรรค์

วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

+
Image

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารเป็นศูนย์สอบธรรมศึกษา อ.ชุมตาบง

วันที่ 15 พฤษจิกายน พ.ศ.2565

+
Image

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ร.5

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2565

+