• สถิติการเยี่ยมชม

 • Visitors Counter.
  Start : 01 Sep 2011
 • image
 • ข่าวกิจกรรมภายใน
 • 44 viewรายงานตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4

  บรรยากาศวันรายงานตัวนักเรียนใหม่ คึกคักตั้งแต่เช้า ผู้ปกครองนำนักเรียนใหม่มารายงานตัว90กว่าเปอร์เซ็นต์

 • 34 viewรายงานผลการปฏิบัติงาน

  โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร จัดให้มีการประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2556 วันที่ 3 เมษายน 2557 ณ.ห้องประชุม ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • 24 viewประชุมก่อนปิดภาคเรียน

  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ประชุ่มก่อนปิดภาคเรียน วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2557

 • 44 viewสอบวัดความรู้นักเรียนใหม่

  29-30 มีนาคม 2557 โรงเรียนจัดใหัมีการสอบวัดความรู้สำหรับนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 นักเรียนมีความตั้งใจสอบกันเต็มที่ คณะกรรมการดำเนินการสอบก็ปฏิบติงานเต็มที่เช่นกัน ขอต้อนรับนักเรียนใหม่ทุกคนสู่ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร มอบตัวในวันที่ 4 เม.ย. 2557 นี้

 • 33 viewรดน้ำดำหัว ผอ.วิเชียร & รองฯนริศ

  28 มีนาคม 2557 โรงเรียนได้จัดรดน้ำดำหัวให้กับ ผอ.วิเชียร เกตุทอง และรองฯ นริศ ธรรมปรัชญาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรดน้ำและขอพรกันถ้วนหน้า

ดูทั้งหมด


บทความอื่นๆ...

ดูทั้งหมด

การจัดการความรู้ (KM)

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร