• สถิติการเยี่ยมชม

 • Visitors Counter.
  Start : 01 Sep 2011
 • image
 • ข่าวกิจกรรมภายใน
 • 18 viewENGLISH DAY CAMP 2014

  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ENGLISH DAY CAMP 2014 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

 • 20 viewค่ายคณิตศาสตร์

  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ หอประชุม เคียงไกรลาศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

 • 13 viewแนะแนว นักเรียนชั้น ม.6

  เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

 • 51 viewประชุมผู้บริหารโครงการต้นแบบโรงเรียนในฝัน สพม.42

  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 คุณพวงเพชร กันยาบาล และคณะผู้ประเมินโครงการต้นแบบโรงเรียนในฝัน ได้จัดการประชุมผู้บริหารโครงการต้นแบบโรงเรียนในฝัน สพม.42 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

 • 68 viewวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2557 ครูผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ได้ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2557 ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง

ดูทั้งหมด


บทความอื่นๆ...

ดูทั้งหมด

แบบฟอร์ม & ดาวน์โหลด

การจัดการความรู้ (KM)

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร