• สถิติการเยี่ยมชม

 • Visitors Counter.
  Start : 01 Sep 2011
 • image
 • ข่าวกิจกรรมภายใน
 • 186 viewภาพอาคารหลังใหม่

 • 309 viewภูมิทัศน์โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

 • 415 viewค่ายสัมมนาผู้นำสภานักเรียน ครั้งที่ 4

  เมื่อวันที่ 29-31 สิงหาคม 2557 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมค่ายสัมมนาผู้นำสภานักเรียน ครั้งที่ 4 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

 • 323 viewENGLISH DAY CAMP 2014

  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ENGLISH DAY CAMP 2014 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

 • 342 viewค่ายคณิตศาสตร์

  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ หอประชุม เคียงไกรลาศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

ดูทั้งหมด


บทความอื่นๆ...

ดูทั้งหมด

แบบฟอร์ม & ดาวน์โหลด

การจัดการความรู้ (KM)

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร