• สถิติการเยี่ยมชม

  • Visitors Counter.
    Start : 01 Sep 2011

ข่าวกิจกรรมภายใน

กิจกรรมไหว้ครู

ผู้เข้าชม: 853 โดย: administrator   เมื่อ: 14 มิถุนายน 2555 ≈ 00:00:00

           โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร โดยกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนได้กำหนดจัดกิจกรรมไหว้ครู ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555

           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ กตัญญูต่อครู อาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ความรู้และดูแลเอาใจใส่แก่ศิษย์ด้วยดีเสมอมา

กิจกรรมไหว้ครู