Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

056-293056

Email Us

namhom.ac.th@gmail.com

คำขวัญ

สิ่งแวดล้อมดี วิชาการเด่น เน้นจริยธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐิจพอเพียง

อัตลักษณ์

ยิ้มไหว้ รักไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์

ภูมิทัศน์เด่น เน้นวัฒนธรรมท้องถิ่น

Image

มาตรการป้องกัน COVID 19

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

Image

7 มาตรการเข้มงวด

+
Image

6 มาตรการเสริม

+
Image

6 มาตรการเสริม

+
Image

6 มาตรการเสริม

+

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

Image

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

น้ำหอมNEWs
ฉบับที่ 38น้ำหอมNEWs
ปีการศึกษา 2564

1298

จำนวนนักเรียน

คน

75

จำนวนบุคคลากร

คน

กิจกรรมโรงเรียน

Image

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการจิตอาสา รวมใจ ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ" และ "โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ลดก๊าซเรือนกระจก"

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565

+
Image

คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมอบรม Best ณ ห้องโสต โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2565

+
Image

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

วันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ.2565

+
Image

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ ส.ศักดิ์สัจจาคัพ ครั้งที่ 2

วันที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ.2565

+
Image

ฟุตบอล 7 คน ส.ศักดิ์สัจจาคัพ ครั้งที่2 รองชนะเลิศอันดับที่1 ณ สนามฟุตบอล อบต.สร้อยละคร อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

วันที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ.2565

+
Image

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2565

วันที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ.2565

+
Image

ตรวจสุขภาพประจำปี 2565

วันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ.2565

+
Image

ประกวดดาว เดือน ดาวเทียม 2565

วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2565

+
Image

วันสถาปนาลูกเสือ

วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2565

+
Image

จตุรมิตรคัพ ต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565

+
Image

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565

+
Image

งานสถาปนา 35 ปี (ห้วยน้ำหอม)

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565

+
Image

บวงสรวงสุนทรภู่

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565

+
Image

การฝึกอบรมให้ความรู้ในโครงการปศุสัตว์ OK

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2565

+
Image

อบรมมารยาทไทย

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565

+
Image

เข้าค่ายสภานักเรียน

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565

+
Image

กิจกรรมเข้าค่ายพุทธพุตร

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565

+
Image

บริจาคเลือด

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565

+
Image

กิจกรรมไหว้ครู 1/2565

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565

+
Image

ประชุมผู้ปกครอง 1/2565

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2565

+
Image

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2565

+
Image

ฝึกอบรมทบทวนผู้กำกับผู้เสือ

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2565

+
Image

เลือกตั้งสภานักเรียน

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565

+